Babbeholm  
   
Sortblå Birkebladhveps

Arge Pullata

 

 

 

Moder til en masse små børn der prøvede at afpille birketræerne i 2005.   

                                             

Der ligger nu en milliard pubber og venter på at det skal blive juni/juli 2006